Staż techniczny – sensei MARIUSZ JEWDOKIMOW 6 DAN JKA

18 marca 2017 roku odbył się staż techniczny z sensei Mariuszem Jewdokimow. Staż miał na celu przygotowanie zawodników oraz sędziów do zawodów. Na początku stażu odbyła się standaryzacja ruchów shotokan karate, a następnie wszystkich kata heian-(…). Oprócz techniki uczestnicy stażu mogli również dopracować swoje umiejętności kumite zarówno od strony technicznej jak i praktycznej.